www.kvant.sk
Spectrometer.sk

Vis Spektrometre

 

  • séria S1000
  • séria S1100
  • séria S1100RS
  • séria S1200
  • séria S1205
  • séria S2100+

UV/Vis Spektrometre

 

  • séria S2100UV
  • séria S2300UV
  • séria S2102UV
  • séria SQ2800UV
  • séria S2802UV

Dvojlúčové UV/Vis

 

  • séria SQ3802UV
  • SQ4802UV Double beam

Laboratórne vybavenie

 

  • Centrifúgy
  • Rockers and Mixers
  • Kyvetové držiaky
  • Kyvety